นั่งกระเช้า Crystal+ Ngong Ping 360 ไหว้พระใหญ่ ณ หมู่บ้านนองปิง

By |2023-12-22T15:32:04+07:00November 6th, 2023|Hongkong, Travel|0 Comments

พาไหว้พระใหญ่และนั่งกระเช้า 𝗡𝗴𝗼𝗻𝗴 𝗣𝗶𝗻𝗴 𝟯𝟲𝟬 @ 𝗛𝗼𝗻𝗴 𝗞𝗼𝗻𝗴 • เริ่มต้นกันที่สถานีขึ้นกระเช้านองปิง ถ้ามากจากสนามบินให้นั่งรถบัสสาย S1 มาลงป้าย Cable Car [...]