พาชมประตูชัยฝรั่งเศส Arc de Triomphe

By |2024-05-23T08:45:54+07:00February 9th, 2024|France, Paris, Travel|0 Comments

พาชมประตูชัยฝรั่งเศส Arc de Triomphe 【 เรื่องเล่าประตูชัย 】 • ปัจจุบันประตูชัยเป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญของประเทศฝรั่งเศส มีประวัติศาสตร์ที่สำคัญ คือ สร้างขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามนโปเลียน [...]