เดินทางด้วยจากสนามบินคันไซเข้าเมืองโอซาก้าด้วย JR Haruka – Hello Kitty

By |2023-10-12T14:18:47+07:00October 9th, 2023|Japan, Travel|0 Comments

🎀 Hello Kitty HARUKA   เดินทางด้วยรถไฟ JR ขบวนด่วน Hello Kitty HARUKA จากสนามบินเพื่อเข้ามายังเมือง Osaka [...]