disneyland disneysea

⋆ 𝕋𝕠𝕜𝕪𝕠 𝔻𝕚𝕤𝕟𝕖𝕪 𝕣𝕖𝕤𝕠𝕣𝕥 𝕡𝕒𝕣𝕜 𝕥𝕚𝕔𝕜𝕖𝕥 ⋆
 
📢 ทำความรู้จักประเภทบัตรของ Disneyland และ DisneySea
 
🖤 1 Day Passport ราคา 7,400yen เข้าได้ทั้งวันตั้งแต่สวนสนุกเปิดจนปิด
• สำหรับเข้าสวนสนุก ในสวนสนุกที่เลือกได้เลือกไว้ ตามวันที่ระบุเท่านั้น
• ราคาผู้ใหญ่ 7,900-10,900 yen
• ราคาผู้เยาว์ 6,600-9,000 yen
• ราคาเด็ก 4,700-5,600 yen
 
❤️ Early Evening Passport
• สำหรับเข้าวันธรรมดาหรือวันหยุด หลัง 15.00 น. เป็นต้นไป บัตรประเภทนี้จะเหมาะกับคนที่มีเวลาเที่ยวน้อยๆ แต่ก็ยังอยากแวะไปเข้าสวนสนุก
• ราคาผู้ใหญ่ 6,500-8,700 yen
• ราคาผู้เยาว์ 5,300-7,200 yen
• ราคาเด็ก 3,800-4,400 yen
 
🖤 Weeknight Passport
• สำหรับเข้าวันธรรมดา หลัง 17.00 น. เป็นต้นไป (ใช้ไม่ได้หากตรงกับวันหยุด)
• ราคา 4,500-6,200 yen
 
⚠️ ราคาบัตรแปรผันตามวันที่พยากรณ์จำนวนคนว่าจะเข้าน้อยหรือมาก หากวันไหนพยากรณ์ว่าคนเยอะ วันนั้นราคาบัตรก็จะพุ่งสูงหน่อย 😅
🚈 การเดินทาง: นั่งรถไฟมาลงที่สถานี JR Maihama และเปลี่ยนสายเป็น Disney Resort Line โดย Disneyland จะถึงก่อน DisneySea
 
❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️
 
ซื้อบัตร 👉 https://bit.ly/tokyo-disney-ticket
 
Klook.com